Parohia Sfantul Ilie Rahova

Cod fiscal: 168 11 203

Cont: RO 71 CECEB 50336 RON 0650039

Agenţia C.E.C. Bank Cotroceni

În fiecare an, la 20 iulie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, care a trăit în vremea lui  Ahab, al şaptelea rege al lui Israel, acum 2800  de ani. Ahab, dupa căsătoria cu Izabela, fiica regelui Sidonului, a părăsit credinţa ţi a început să se închine zeului Baal, căruia i-a ridicat în Samaria un templu cu 450 de preoţi, omorând pe preoţii lui Dumnezeu. Din nefericire, rătăcirea lui Ahab cuprinsese şi poporul, ceea ce l-a determinat pe profet să ia atitudine. El l-a mustrat pe Ahab şi i-a spus că Dumnezeu nu va da ploaie pe pământ atâta timp cât el se va închina idolilor. Şi n-a plouat timp de trei ani şi şase luni.

 

Ahab şi Izabela s-au mâniat şi s-au decis să ia viaţa profetului. Dar Dumnezeu, care iubea pe acest om al adevărului, i-a purtat de grijă. Ascuns pe malul pârâului Cherit a fost hrănit de către păsările cerului; refugiat în cetatea Sarepta a fost hrănit de o văduvă, a cărei puţină hrană era înmulţită de Dumnezeu şi căreia i-a înviat fiul (3 Regi 16-17).

 

Ilie reapare în faţa lui Ahab şi-l acuză de toată nenorocirea care se abătuse asupra ţării, zicându-i "Nu eu, Ilie, sunt vinovat de suferinţa ce a lovit ţara, ci tu, împarate şi neamul tău că aţi părăsit pe adevăratul Dumnezeu şi aţi urmat pe idolul Baal, un fals dumnezeu".

 

Pentru a dovedi puterea lui Dumnezeu, Ilie propune o confruntare cu idolul. Preoţii lui Baal să pregătească lemne pentru jertfă şi să se roage idolului lor să vină foc din cer şi să mistuie animalul; iar el va face la fel. Tot poporul lui Israel s-a adunat pe muntele Carmel.

 

Zadarnică a fost ruga preoţilor lui Baal, căci nici o scânteie nu s-a pogorât peste jertfă. Atunci Ilie a luat 12 pietre - după numărul seminţiilor fiilor lui Iacob, a construit din ele un jertfelnic, a pus animalul de jertfă şi s-a rugat Domnului "Ajută-mă Doamne ca poporul acesta să ştie că tu singur eşti Dumnezeu în Israel şi că Tu le întorci inima la Tine". Şi îndată s-au revărsat ploi din cer şi seceta cumplită a luat sfârşit, iar poporul cel rătăcit s-a întors la Dumnezeu, preamărit de poporul Său.

 

Hotărât să-l ridice cu trupul la cer, Dumnezeu s-a arătat lui Ilie într-o peşteră din Muntele Horeb şi i-a cerut să-l ungă prooroc, în locul său, pe Elisei, fiul lui Safat, ceea ce Ilie a şi făcut (3 Regi 2, 1-10).

 

Apoi Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie cu trupul la cer. "Pe când mergeau ei (Ilie şi Elisei, n.n.) aşa pe un drum şi grăiau, deodată s-a ivit un car şi cai de foc şi, despărţindu-i pe unul de celălalt, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer" (4 Regi 2, 11). Lumina focului ce-l învăluia pe Ilie în carul cu foc ne aminteşte de mărirea dumnezeiască, în chip de aureola care înconjoară frunţile sfinţilor, care "bine s-au nevoit şi s-au încununat".

Proorocul Ilie se va arăta la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului împreună cu Moise apostolilor Petru, Iacob şi Ioan.

 

În popor, s-a păstrat credinţa că atunci când tună si fulgeră trece Sfântul Ilie cu carul de foc pe cer.

Sfântu Prooroc lLIE TESVITEANU

 

Biserica Sfântul Ilie RAHOVA

 © Toate drepturile rezervate Biserica Sfântul Ilie RAHOVA