Parohia Sfantul Ilie Rahova

Cod fiscal: 168 11 203

Cont: RO 71 CECEB 50336 RON 0650039

Agenţia C.E.C. Bank Cotroceni

 

Este una din cele opt biserici translate în timpul regimului comunist, în anul 1984. Pe locul unui lăcaş de cult din vechime, a fost ctitorită o biserică frumoasă, la anul 1706, de Safta Brâncoveanu, fiica lui Constantin Brâncoveanu – marele domnitor român, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Acesta a fost ctitor a peste 100 de biserici şi mânăstiri, iar viaţa sa s-a sfârşit brusc, fiind omorât de turci, împreună cu cei patru fii ai săi, deoarece nu ţi-a trădat credinţa creştină.

 

Biserica iniţială a fost avariată de cutremurul din 1802. De aceea monahul  Isaia Novăceanu zideşte actuala biserică cu hramul Sf. Ilie – Prooroc.

 

Frescele au fost executate în 1874 de celebrul pictor Gheorghe Tattarescu. Acesta s-a iscălit pe peretele naosului, în partea de jos a icoanei ce-l reprezintă pe protectorul său - Sfântul Gheorghe. Biserica a fost restaurată în 1950 şi apoi în 1991-1998

 

Prin istoria şi înfăţişarea ei, dar mai ales prin slujbele şi rugăciunile ce se înalţă necontenit aici, Biserica Sfântul Ilie este pentru orice bucureştean, pentru orice român şi pentru orice creştin ce-i trece pragul – prilejul de a a-şi pleca genunchiul în faţa unei icoane, pentru a-şi înălţa sufletul şi simţirea.

Istoricul Bisericii

 

Biserica Sfântul Ilie RAHOVA

 © Toate drepturile rezervate Biserica Sfântul Ilie RAHOVA