Parohia Sfantul Ilie Rahova

Cod fiscal: 168 11 203

Cont: RO 71 CECEB 50336 RON 0650039

Agenţia C.E.C. Bank Cotroceni

 

 

În Duminica a III-a după Paşti, a Mironosiţelor - 3 mai 2009 - cu ocazia sfinţirii bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Zaragoza - Spania, la invitaţia parohiei ortodoxe române, grupul psaltic Anastasis al bisericii Sfântul Ilie - Rahova din Bucureşti a susţinut un concert în Catedrala Sfântul Apostol Pavel în prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Iosif, Arhiepiscop şi Mitropolit al Europei Occidentale şi Meridionale, a Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, a Preasfinţitului Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, a Părintelui Aurel Nae, paroh al bisericii şi a multor confraţi români şi spanioli.

 

Frumuseţea cântărilor noastre ortodoxe, anume alese pentru Praznicul Învierii Domnului şi bucuria sfinţirii bisericii româneşti din Zaragoza, dar şi modul ales de interpretare al lucrărilor muzicale au avut darul de a încânta pe fraţii noştri români rămaşi din „binecuvântate pricini” pe alte meleaguri, iar pe noi, a ne determina, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh DANIEL, să imortalizăm evenimentul prin imprimarea acestui CD, ca o mărturie a legăturilor frăţeşti dintre parohia Sfântul Ilie — Rahova şi parohia Adormirea Maicii Domnului din Zaragoza—Spania.

 

Grupul psaltic constituit în jurul stranei de la sfânta noastră biserică, Sfântul Ilie - Rahova din Bucureşti, şi-a început existenţa în timp, începând cu anul 2006, preluând moştenirea lăsată de alţi tineri teologi care au încântat curata faţă de Sfânta Biserică, de muzica bisericească, de cântările care înfrumuseţează slujbele noastre şi înnobilează sufletele credincioşilor, dar si ale slujitorilor deopotrivă.

 

Bunul Dumnezeu a mângâiat biserica noastră, după anii durerii pe care i-a traversat în perioada comunismului si i-a dăruit prieteni credincioşi, dar si ostenitori plini de râvnă si de evlavie, pe măsura frumuseţii ei! Aşa se face că începând cu luna decembrie 1990, au înfrumuseţat slujbele din biserica noastră cu dulceaţa glasului şi măiestria execuţiei cântărilor bisericeşti tineri teologi sau cântăreţi cunoscuţi.

 

Beneficiez de momentul apariţiei acestui minunat buchet de cântări bisericeşti pentru a mulţumi cu recunoştinţă pentru ajutorul, pentru dragostea si pentru bucuria cu care au „slujit” strana bisericii Sfântul Ilie - Rahova, următorilor: Preot lect. dr. Gheorghe Neacşu (1991-1994), d-lui Valea Negoiţă (1991-1996), d-lui prof. Gavriil Prunoiu (din 1993, până în prezent), d-lui Cristian Irimia (1991-1996), d-lui Alexandru Dragnea (1993-2007), d-lui Alexandru Pavel (din 1994, până în prezent),precum si d-lui Ionuţ Codreanu, devenit în vremea din urmă împreună slujitor la Sfântul Altar.

 

În mod cu totul deosebit, doresc să aduc mulţumiri d-lui Dan Văcărescu, iniţiatorul şi conducătorul primei formaţii corale din biserica noastră după anul 1991, formaţia corala numită Armonia, ce a funcţionat cu rezultate deosebit de fructuoase din anul 1995 neîntrerupt, până în anul 2000.

 

Mulţumiri se cuvin şi d-lui Florian Costea, iniţiatorul şi conducătorul celei de a doua formaţii corale de la Sfântul Ilie - Rahova, formaţie cunoscută sub numele de Amadeus. Aceasta formaţie s-a constituit în perioada anilor 1999-2000 şi a funcţionat fără întrerupere timp de 7 ani. Formaţia corala Amadeus a susţinut o serie de concerte de aleasă ţinută în Olanda, Germania, Slovenia şi Polonia, toate sub bagheta d-lui Florian Costea, omul care n-a încetat vreodată să înnobileze cu reuşita muncii sale, slujbele de la biserica Sfântul Ilie—Rahova, până astăzi.

 

Mergând pe linia aceasta, a „iubitorilor de cântări” cei mai tineri teologi de la Sfântul Ilie, sub conducerea d-lui Gheorghiţă Sandu s-au constituit în: Grupul psaltic Anastasis, începând cu anul 2006. Adunaţi în jurul stranei bisericii noastre studenţii teologi: Lucian Neagu, Octavian Popescu, Daniel Ioniţă, Ionuţ Grigorcea, Cosmin Stan, Cosmin Constantinescu, Ionuţ Nastasia, Aurel Cosma, Răzvan Minciu şi Ionuţ Turcu si-au propus, şi au reuşit să formeze o echipă, împărţindu-şi timpul între studii, repetiţii şi slujire!

 

Acest prim rod al ostenelilor domniilor lor, ne-am gândit să-1 înregistrăm pentru credincioşii bisericii Sfântul Ilie, dar şi pentru toţi iubitorii muzicii noastre bisericeşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text preluat de pe coperta cd-ului grupului psaltic Anastasis. Cd-ul este disponibil la pangarul bisericii Sfântul Ilie - Rahova.

Grupul Psaltic ANASTASIS

 

Biserica Sfântul Ilie RAHOVA

 © Toate drepturile rezervate Biserica Sfântul Ilie RAHOVA